Under Almedalsveckan anordnade Region Norrbotten ett rundabordssamtal med representanter från näringslivet, politiken, media och universitet.

På agendan stod samhällsbyggandet i norra Sverige och den gröna omställningen som väntas generera 100 000 nya invånare till Norrbottens och Västerbottens län. Efterfrågan på fossilfritt stål och batterier ökar och norra Sverige kommer spela en viktig roll för den gröna omställningen. 

Att flytta för ett nytt jobb är väl inte helt otänkbart?

Vad väntar vi på? Ner med spadarna i marken och börja byggandet av fabriker, nu ska det ställas om!

Uppvaknandet

Rundabordssamtalet blev ett smärtsamt uppvaknande om att det inte riktigt är så enkelt.

Ska vi kunna genomföra en grön omställning måste infrastrukturen runt städerna anpassas innan man helt plötsligt börjar flytta in folk. Idag bor det cirka 525 000 i Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans. 100 000 nyinflyttade innebär en enorm utmaning.

Det måste finnas en anpassad sjukvård och därmed mer sjukvårdspersonal, något som det redan är brist på. Fler lärare och socialarbetare måste anställas, skolor måste byggas och rustas upp. Nuvarande regering verkar inte supertaggade på välfärd generellt, jag har inga förhoppningar på att de kommer arbeta aktivt för att hjälpa till med det här.

Bostäder behövs, något som marknaden inte verkar vara sugna på. Avkastningen för företag som ska bygga bostäder är betydligt lägre i Boden än i Stockholm.

Ojämställd omställning

Gertrud Åström, som 2004 utsågs till regeringens jämställdhetspolitiska utredare för SOU (statens offentliga utredningar), deltog i samtalet i Almedalen. Hon menar att det sociala lär bli eftersatt för kvinnor och barn när fokus kommer läggas på att bygga industrier.

Än idag följer kvinnor i stor utsträckning männen och deras arbeten. Kultur- och föreningsliv måste stå rustade för befolkningstillväxt för att människor ska ha saker att leva för vid sidan om arbetet.

Städerna måste kopplas samman, avstånden måste bli kortare, dels mellan städerna, men också till resten av Sverige. En fungerande tågtrafik (ännu en sak nuvarande regering inte förespråkar) behövs och vägar måste upprustas.

Samerna utmålas som skurkar

Men inte bara de praktiska och geografiska utmaningarna är stora, även de kulturella.

I samtalet deltog Sara-Elvira Kuhmunen som är ordförande i sáminuorra, den samiska riksungdomsorganisationen i den svenska delen av Sápmi. Hon menade att samerna ofta blir utmålade som skurkar när de sätter ner foten mot förslag som påverkar deras liv. Samernas röst i den här frågan får inte glömmas bort.

Utmaningarna man står inför i norr kring den gröna omställningen är enorma. Jag blir nästan åksjuk när jag tänker på det.

Flyttlådorna kvar i källaren

Men trots alla dessa verkar finnas en politisk acceptans och förståelse för att den här omställningen behöver ske. Hur alla de här sakerna ska falla på plats har jag ingen aning om.

En deltagare i samtalet berättade att en bekant till henne har nästan tre timmar enkel väg till närmsta sjukhus. Tre timmar enkel väg. På samma tid kan man ta sig mellan Malmö och Göteborg. 

Personligen kan jag säga att jag inte direkt börjar rota fram mina flyttlådor från källaren när jag hör om de förutsättningarna.