Jag vecklar upp datorn, öppnar en internetflik och går in på Youtube. En ny video väntar på mig bland mina prenumerationer. Jag klickar igång videon.

På skärmen dyker Johannes Klenell upp. Han har en stramt åtsittande kostym. Strängt stirrar han på mig och ger mig sina livsråd: Jag ska räta på ryggen och klappa en katt om jag ser den.

Enligt Payam Moula är detta lösningen på mäns meningslösa tillvaro. Vänstern behöver få fram egna profiler likt Jordan B. Peterson för att unga män ska få en meningsfull tillvaro. Vänstern sviker de ensamma männen, menar han.

Problemen djupare än så

Av män i åldrarna 18–30 beskriver mer än var tredje tillvaron som meningslös, skriver Payam Moula i sin text i Svenska Dagbladet. Siffran har fyrdubblats sen 2003.

”I dag är människor, och män i synnerhet, bort­kopplade från varandra. Nästan var femte man saknar en nära vän.” skriver Moula vidare i sin text.

Jag är nog mer rädd för att en Johannes Klenell med sträng ton som säger åt killar att äta rått kött bara skulle bli en ny version av Jan Emanuel

Studier visar också att män i stor utsträckning är sämre på att upprätthålla och skapa nya vänskapsrelationer. Män saknar makt i det privata livet och vet inte hur man gör för att behålla vänner, något kvinnor är bättre på.

Personligen kan jag relatera till det. I vuxen ålder har jag fått lära mig vikten av att vårda vänskapsrelationer.

Psykisk ohälsa och missbruk

Samtidigt kan man också läsa i Dagens Nyheter att det vanligaste hushållet som får ekonomiskt bistånd är ensamstående män utan barn.

Psykisk ohälsa och missbruk är tunga faktorer bakom att ensamstående män är bidragstagare. Det menar Lovisa Broström, doktor i ekonomisk historia och lektor i socialt arbete på Göteborgs universitet.

I DN-intervjun säger hon även att omläggningen av a-kassan som genomfördes av Alliansen efter valet 2006 är den kanske viktigaste anledningen till att så många ensamstående män idag är beroende av bidrag. 400 000 personer lämnade a-kassan. En stor andel tillhörde LO-kollektivet.

Mäns yrken konjukturkänsliga

Broström menar att kvinnor i större utsträckning arbetar inom offentlig sektor än män som traditionellt arbetar inom transport, bygg, tillverkning eller liknande. Mäns arbete är mer konjunkturkänsliga.

Yrken inom vård, skola och omsorg är svårare att digitalisera bort eller skeppa någon annanstans. Broström menar också att vi behöver bryta ner stereotyper i vad som anses vara kvinnliga och manliga yrken för att få män att arbeta inom vård, skola och omsorg.

Sedan 2006 har det varit högermajoritet i riksdagen, en högermajoritet som inte varit alltför intresserade av att ändra på a-kassans utformning.

Ändå fortsätter svenska män i stor utsträckning rösta på och tilltalas av högerpartierna, trots att de på många plan får det sämre av det.

Gaslighting är problemet

Vi har strukturella problem i det här landet. Dels strukturella problem med att män inte får lära sig upprätthålla vänskapliga relationer, men också på arbetsmarknaden. Problem som i mångt och mycket är strukturella och som bör lösas med politik och en kulturell förändring i synen på manlighet.

En falsk förklaringsmodell är att alla dessa problem till slut hemfaller på individen. Kanske tilltalas männen som lyssnar på och läser Jordan B. Peterson av just den makten. Att man själv är sin egen lyckas smed.

Problemet är inte att vänstern sviker de ensamma männen. Problemet är att högern gaslightar dem.

Klenell – nya Jan Emanuel?

Moula föreslår att Johannes Klenell skulle kunna bli en ny mansguru för vilsna unga män. Jag är inte säker på att en ny mansguru inom vänstern skulle råda bot på alla dessa problem.

Jag är nog mer rädd för att en Johannes Klenell med sträng ton som säger åt killar att äta rått kött bara skulle bli en ny version av Jan Emanuel. Jag säger i alla fall tack, men nej tack till det.

Jag är inte säker på att det skulle vara särskilt hälsosamt för någon inblandad.