Det är ganska fascinerande att scrolla igenom Gulan Avcis svar till Matilda Ernkrans i Aftonbladet. En sak framgår tydligt: Liberalerna blir inte mindre liberala för att man numera samarbetar med SD.

Ja, ni läste rätt. Det är samma gamla liberalism som alltid, menar Avci. Samarbetet med SD har ingen påverkan på Liberalerna.

I texten eftersöker Avci en saklig debatt och menar att Ernkrans ägnar sig att populistiska påhopp.

Fokus framför resurser

Det är intressant att Avci eftersöker en saklig debatt när hon själv använder sig av fascinerande icke-sakliga argument för att liberalerna fortfarande är liberala.

”Vi lägger fokus på att återinföra kunskapsskolan, för att fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg”, skriver hon bland annat i texten.

Fokus ska alltså läggas. Jag vet inte hur sakligt ett fokus är.

Jag vet inte heller vilken typ av fokus Avci och liberalerna ämnar lägga på skolan. Men statliga stöd till SKR och ett skolväsende som skriker efter resurser, inte fokus, verkar regeringen inte vara så sugna på att ge.

Socialisten Johan Pehrson

Man kanske istället kan hoppas på att fokuset främst läggs på friskolekoncernernas vinstuttag. Resurserna friskolekoncernerna tilldelas från våra skattepengar verkar inte direkt gå till att sätta elevernas kunskap i främsta rummet. 

Liberalernas kompass är så trasig att de inte ens kan navigera runt sin axel

Johan Pehrson tycker att vinstuttagen från friskolorna ska begränsas. Inte ens här kan liberalerna vara samma gamla hederliga liberaler. Begränsa vinstuttag. Nu blommar löken. Har Pehrson gått och blivit socialist?

Liberalernas kompass är så trasig att de inte ens kan navigera runt sin axel.

Tidöavtalet haglar av liberala förslag

Det är inte min sak att berätta för liberalerna hur de bäst ska sköta sitt jobb kring att vara liberala. Men en saklig debatt kring vilka förslag som den regeringen fört fram efter det liberala maktskiftet i höstas kan vi absolut ha.

Chat control, övervakning utan brottsmisstanke, visitationszoner, angiverilagar, dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd, stimulera återvandring, försvåra familjeåterförening, begränsa rätten till tolk, färre kvotflyktingar, sänkt bistånd, tiggeriförbud, utvisning på grund av bristande vandel. Listan av liberala förslag från Tidölaget kan säkert göras längre.

”Vi blir inte mindre liberala för att vi samarbetar med andra partier. Vi står fortsatt stadigt i vår liberala ideologi, är trygga i våra värderingar och drivs av viljan att ge människor mer frihet och fler möjligheter”, skriver hon vidare.

Sjukdomsinsikt, tack

Jag vet inte hur ni känner, men personligen känner inte jag att förslagen som den liberala regeringen står bakom skriker ”FRIHET ÅT INDIVIDEN!”

Ett sunt, liberalt parti hade stått upp emot den här typen av förslag. Ett liberalt parti som inte befinner sig i Sverigedemokraternas våld hade stått emot och sagt ifrån.

Lite sjukdomsinsikt från Liberalerna hade varit på sin plats. Allt annat är att ägna sig åt självbedrägeri.