Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) hävdar gång på gång att hon slåss med SD om klimatet, men om så är fallet behöver hon öva på sin rallarsving.

I samband med föregående helgs partiledardebatt meddelade Tidöpartierna att man slutligen kommit överens om den nya nivån för reduktionsplikten. Beskedet – en chocksänkning med start 2024 – innebär att transportsektorns klimatmål blir mycket svårt att nå.

Reduktionsplikten, det vill säga styrmedlet för inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, är en bärande del i transportsektorns utsläppsminskningar. De nuvarande nivåerna, 30,5 procent för diesel och 7,8 för bensin, ersätts av en gemensam nivå på sex procent. Beslutet cementerar vårt misslyckande med klimatmålet och kommer att innebära enorma utsläppsökningar. 

Men den plötsliga omtanken för familjer i ekonomisk utsatthet är knappast vare sig genuin eller här för att stanna

Tidöpartierna motiverar beslutet med behovet av att hjälpa barnfamiljer i kristider. Men den plötsliga omtanken för familjer i ekonomisk utsatthet är knappast vare sig genuin eller här för att stanna. Samma partier har visat sig vara kroniskt ointresserade av andra åtgärder för att stötta krisande barnfamiljer.

Som sänkta priser på mat och kollektivtrafik. Eller en ny prismodell för den svenska elmarknaden. Eller, gud förbjude, höjt barn- och bostadsbidrag. Saker som har potential att göra betydligt större ekonomisk skillnad än reduktionsplikten, utan att orsaka enorma utsläpp.

Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Transportsektorn är därför en viktig arena i kampen mot klimatförändringarna. Till 2030 ska utsläppen minska med 70 procent jämfört med 2010 – hittills har de minskat med 27 procent.

En rimlig inställning vore därför att göra allt i vår kraft för att öka farten. Med den bakgrunden är det obegripligt att Tidöpartierna nu gör tvärtom.

Kristersson fick pudla direkt

Kostnaden för att tanka då? Enligt Tidöpartierna blir prissänkningen 5,50 kronor per liter. Men bara ett dygn efter att förslaget presenterades pudlade Kristersson med orden ”vi gjorde ett räkneexempel som visar att har man väldigt höga inblandningskrav av biobränsle, som är mycket dyrare, då blir det stora prisskillnader”.

Och siffran är tagen ur luften: den faktiska minskningen kommer inte vara i närheten. Det säger Preems presschef Dani Backteg till SvD. Såväl drivmedelsproducenter som miljömyndigheten Naturvårdsverket har kritiserat beslutet. Motvinden blåser hårt från alla möjliga håll.

Odugliga ersättningsförslag

Reduktionsplikten är omtvistad och långt ifrån okontroversiell, och andra åtgärder – framför allt minskad biltrafik och ett mer transporteffektivt samhälle – behövs. Men Tidöpartierna har ännu inte presenterat några dugliga ersättningsförslag. Och det blir inte enklare av att de få idéer som lagts fram av Romina Pourmokhtari genast skjutits ner av klimatpolitikens inofficiella talesperson Martin Kinnunen (SD).

Pourmokhtaris mantra ”jag är klimat- och miljöminister, jag bestämmer”, senast uttryckt i en intervju i Sveriges Natur, framstår allt tydligare som en lögn. Frågan är vad som gäller för löftet om att Sveriges utsläppsmål lägger fast. Eller hur många förluster klimatministern klarar av att ta.