Vad är grejen med Sveriges just nu mest splittrade politiska rörelse? Nya Mitten har hittat en liberal som i ett antal kolumner under våren kommer möta läsarnas frågor. 

Vill du ställa en fråga till liberalen? Maila redaktionen@nyamitten.se eller kontakta oss via DM på Instagram eller Twitter.

Liberalerna och Sverigedemokraterna, vad är grejen?

Förvirring. 

En liberal sverigedemokrat är som en republikansk rojalist, en vegansk fläskfilé eller en varm kalldusch.

Den som tror sig vara en “liberal sverigedemokrat” är förvirrad. 

Liberalism och Sverigedemokraterna är magnetiska motpoler. De kan bara förenas mot bådas vilja.

Ändå samarbetar partiet Liberalerna i dag med SD för att hålla en socialdemokratisk regering borta från makten. Varför? 

Jag har ingenting med partiet att göra, därför är allt jag skriver om deras politiska strategier ren spekulation. Med det sagt tror jag följande om samarbetet mellan L och SD. 

Liberalpartister håller för näsan när de gör politik tillsammans med SD.

Många av dem vaknar säkert om morgnarna med ett bittert illamående.

Framför sin spegelbild i badrummet frågar de sig hur de som liberalpartister kan göra gemensam sak med ett parti som har utnämnt Liberalernas ideologi till sin huvudfiende. 

Det är politik, intalar de sig. Och liberalpartisterna tror att ett parlamentariskt samarbete med SD är det minst dåliga politiska alternativet.

Därför rätar de på sig framför spegeln, sväljer sina kväljningar och går till jobbet. 

Därför samarbetar Liberalerna med SD

Frågan är egentligen varför liberalpartister tror att SD-samarbetet är minst dåligt. 

Kanske gör de analysen att Liberalerna inte skulle klara riksdagsspärren, antingen i valet 2022 eller 2026, om de inte hakar på Moderaterna och Kristdemokraterna den här mandatperioden.

Det vore katastrof för L.

Partiet har inte samma styrka i de lokala partiorganisationerna som exempelvis de ideologiska vännerna i Centerpartiet. Ryker L ur riksdagen kan det innebära slutet för partiet. 

Om man tror att det är alternativet finns det en bevekelsegrund för samarbetet med SD.

Liberalernas twitterkonto om Sverigedemokraterna 2018.
Liberalernas twitterkonto om Sverigedemokraterna 2018.

Man biter ihop och ler glatt åt Jimmie Åkesson i regeringskansliets korridorer, trots att han har kallat Liberalerna för “ett ganska meningslöst parti” och sagt att det inte finns någon “unik sak som de tillför över huvud taget”. 

Jag sympatiserar inte med liberalpartisternas val.

Därtill tror jag att deras analys är fel: det finns andra vägar framåt för L. Men om det är så de tänker kan jag åtminstone förstå dem.

Hoppas att uppstötningarna smakar. 

Sverigedemokraternas kärna

Det starkaste skälet till motsättningarna mellan liberalism och Sverigedemokraterna är ideologiskt.

Liberalismens kärna består av öppenhet, tolerans, framstegstro och skepticism gentemot auktoriteter. Därför värderar liberaler frihet och rättvisa. Och därför är liberalismen Sverigedemokraternas huvudfiende. 

SD är enligt sitt principprogram ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Men man ska inte okritiskt låta partiet definiera sig självt. 

När SD beskriver sig själva utelämnar de partiets mest utmärkande kännetecken: dess populism.

Insikten om partiets populism är nödvändig för att förstå partiet i sin helhet, och är en nyckel till varför liberalismen och Sverigedemokraterna står i motsatsförhållande till varandra. 

Enligt SD finns det en “elit” i samhället som agerar mot “folkets” intressen.

Just den föreställningen är ryggraden i all populism, oavsett vilken slags populism det rör sig om.

SD menar att “eliten” är politisk och att den representeras av de övriga sju riksdagspartierna.

Den uppfattningen kommunicerar partiet genom begrepp som “sjuklövern” och “det socialliberala etablissemanget”. 

Motsatsparet till “eliten” är “folket” – alltså “svenskarna” – som enligt SD är en kulturellt homogen och historiskt oföränderlig massa. 

”Hotet” mot svenskarna

Svenskarna, menar SD, har förvaltat ett kristet kulturarv i tusen år och bär i kraft av sin historia ett moraliskt och politiskt värde som måste skyddas.

Därför är icke-traditionella kulturella företeelser i SD:s världsbild ett “hot” mot “svenskarna”. 

Muslimer är ett hot. Andra språk än svenska är ett hot. Bögar är ett hot.

Sverigedemokraterna har en slags intuitiv koppling till ’folket’ som inte återspeglas i demokratiska val

Allt som inte passar in i Sverigedemokraternas konstruktion av det homogena “folket” är ett hot. 

Liksom alla populister menar SD att just de – ingen annan – representerar “folket”.

Det spelar ingen roll att partiet “bara” fick dryga 20 procent i riksdagsvalet 2022, för Sverigedemokraterna har en slags intuitiv koppling till “folket” som inte återspeglas i demokratiska val.

Deras företrädare talar för hela “folket” oavsett vilka politiker väljarna faktiskt röstar på. 

Men SD är inte bara populister. Partiet är den parlamentariska spjutspetsen i en auktoritär rörelse med en radikalnationalistisk agenda. 

Vill hindra val och media

Rörelsen är auktoritär i bemärkelsen att fri media tystas och fria val ställs in om den får makten.

Rörelsens kraft är inte inriktad på att förändra samhället inom det demokratiska systemet – om den släpps fram kommer den att riva systemet. 

Sverigedemokraternas förtroendevalda och deras partiprogram är bara en polerad yta. Företrädarna är politiskt skolade.

De vet att man inte ska uttrycka offentligt att de vill att “polisen ska få hugga huvudet av våldsverkare och sätta upp på pålar på torget” – även om det händer med jämna mellanrum att de råkar säga exakt det.

Den verkligt auktoritära ådran i SD lurar bakom kulisserna, på slutna möten och i hemliga chattar. 

Så svarar liberalismen 

Liberalismen delar inte bilden av “folket” som en homogen massa vars kollektiva identitet bara har historiska källor.

Liberaler tror inte på en politisk “elit” som inte representerar sina väljare.

Och liberalismen är i sin allra djupaste kärna anti-auktoritär: liberalismen syftar till att skydda människor mot just de slags krafter som för SD framåt. 

Liberalismen är den välkomnande famnens ideologi.

Därför är liberalismen Sverigedemokraternas huvudfiende. 

Liberalismens tro på tolerans gäller olika sätt att vara och leva.

Liberalismen tror att människor med olika ursprung, etnicitet och religion kan växa och frodas tillsammans.

Den tror att olika tankar och åsikter kan mötas och dryftas förnuftigt till gagn för alla. Liberalismen är den välkomnande famnens ideologi. 

Därför är liberalismen Sverigedemokraternas huvudfiende. 

En öppen värld

Liberalismens tro på öppenhet gäller samhällen där människor kan röra sig fritt, där de kan driva idéer och projekt tillsammans utan att behöva gömma sig för någon, där individer och grupper lever i visshet om att de är okränkbara.

Liberalismen tror på en öppen värld, där det råder en fredlig och respektfull samexistens mellan olika samhällen, där folk och samhällen förändras i takt med historiens gång och där hela mänskligheten är djupt sammanlänkad genom ett moraliskt band som knyter människor till varandra. 

Därför är liberalismen Sverigedemokraternas huvudfiende. 

Liberalismen värnar friheten, så att varje individ bär samma höga status som varje annan.

Liberalismen tror på rättvisan, så att samhällets institutioner fördelar nyttor efter förtjänst, jämlikhet och ömsesidighet. 

Därför är liberalismen Sverigedemokraternas huvudfiende.