SVT-profilen Bolibompadraken, med många års erfarenhet från de viktigaste samhällsprogrammen på Sveriges Radio och SVT, väljer nu att ansluta sig till Nya Mittens växande redaktion.

Nya Mitten har pratat med både Bolibompadraken och Nya Mittens chefredaktör om tillskottet, men också med SVT om frågetecknen som kan uppstå när en så etablerad profil väljer att frilansa för både public service och för en medieplattform många kallar vänster.

”Mest spännande tillskottet”

– Det känns otroligt roligt att få gå till Nya Mitten. På många sätt är Nya Mitten det mest spännande tillskottet i Mediesverige det senaste året. Journalistiken håller verkligen högsta klass, så det här känns som en otroligt spännande redaktion att få vara en del av, säger Bolibompadraken.

Bolibompadraken kommer under våren och sommaren att fullfölja sitt kontrakt på SVT men samtidigt arbeta som programledare för Nya Mittens poddsamarbete med Tidningen Arbetet – Kommentariatet.

– Draken blir ett fantastiskt tillskott som programledare och utvecklare av vår podd och framöver också vår närvaro på sociala medier, inte minst TikTok, säger Nya Mittens chefredaktör Lotta Ilona Häyrynen.

Från och med i höst ingår Bolibompadraken i Nya Mittens redaktion på heltid

SVT: ”Följer inte deras publiceringar”

Enligt Corun Jollin, projektledare för ”Bolibompa Baby” har SVT godkänt att Bolibompadraken arbetar för Nya Mitten samtidigt som hen fortsätter att arbeta på Bolibompa-redaktionen.

– Ja, vi har godkänt det. Som frilansare ska Bolibompadraken kunna arbeta för andra mediehus, säger hon.

Corun Jollin poängterar att Public service regler är att frilansare måste ha flera uppdragsgivare, för annars blir det ett anställningsliknande avtal hos SVT.

Det handlar också om möjligheten att LAS:a ut medarbetare så enkelt som möjligt, något public service är kända för bland Journalistförbundets medlemmar.

Vilka jobb frilansaren kan ta utanför Public service, beror på uppdragets art.

Hur ser er policy för den här sortens dubbel- eller sidojobb ut?

– I det här fallet behöver jag som publicist lita på Bolibompadrakens omdöme och hens professionalism. Att hen fortsätter att visa sitt oberoende som journalist, vilken plattform hen än är på. Och det gör jag. Det är inte så många journalister och medieprofiler jag har jobbat med, som jag uppfattar har en sån hög nivå vad gäller professionalism och omdöme som Bolibompadraken har. Så jag är inte oroad.

Tycker du att Nya Mitten är en politisk plattform?

– Jag uppfattar det som en oberoende etablerad journalistisk plattform med höga publicistiska ambitioner. Det hörs ju på namnet. De kallar sig inte ”Mitten” för ingenting.

Många beskriver Nya Mitten som vänster eller LO-troget. Vad säger du om det?

– Jag vet. Men det är många som klassar SVT som vänster också. Man får göra sitt bästa varje dag för att hålla balansen och att möta anklagelser.

Räcker det med att Nya Mitten inför den här rekryteringen klassar sig själva som ett ”politiskt oberoende mediehus” för att SVT ska anse att de är politiskt neutrala?

– Jag vet inte om jag kan uttala mig specifikt om Nya Mitten, för jag följer inte alla deras publiceringar.

Vilka medieföretag skulle en SVT-medarbetare inte kunna ha ett sidoarbete på?

– Det tror jag inte att jag är rätt person att svara på. Jag har bara utgått från ”Bolibompa Baby” och vad jag tänker kring Bolibompadrakens roll där.

Vi ställer också avslutningsvis frågan till Nya Mittens chefredaktör Lotta Ilona Häyrynen, med tanke på de möjligen kontroversiella dubbla stolarna Bolibompadraken nu sätter sig på.

Kan du förstå kritiken Bolibompadraken och SVT får?

– Vi är såklart glada att SVT stödjer sina frilansare i den här typen av uppdrag utanför public service. Vi har dessutom högre arvoden än vad andra medier brukar ha. Oaktat diskussioner om politiken blir det här också ett sätt för journalister att säkra sin vardag, vilket i sin tur säkrar branschen för framtiden, säger Lotta Ilona Häyrynen.

– I övrigt hoppas jag att Mediernas etiknämnd känner igen en satirtext när de läser den, avslutar Nya Mittens chefredaktör.