Situationen för utländsk arbetskraft är oerhört utsatt på stora delar av den svenska arbetsmarknaden.

Det råder konsensus om att grovt utnyttjande av utländsk arbetskraft är vanligt. Var tredje inspektör hos Arbetsmiljöverket uppger att de ofta eller ganska ofta misstänker grovt utnyttjande när de genomför kontroller.

Det finns dock hinder för myndigheternas arbete.

Myndigheter får inte dela information med varandra, i många fall inte ens mellan enheter på samma myndighet.

Reglerna för sekretess måste ändras för att få bukt på kriminella aktörer på svensk arbetsmarknad. 

Straffar arbetare

Att som arbetare lyfta problem på sin arbetsplats är inte heller riskfritt.

Som arbetare med arbetstillstånd är din rätt att vara i landet kopplat till din arbetsgivare, vilket skapar en beroendeställning i arbetsgivarens fördel.

I många fall är risken större att den enskilde arbetstagaren straffas än att arbetsgivaren som utnyttjar får ett straff. Det beror inte enbart på den skeva beroendeställningen, utan även på brister i lagstiftningen.

3 000 kronor i månaden

Riksrevisionen som har granskat detta anser att risken att bli straffad är obefintlig för den som utnyttjar. 

Det som förekommer i Sverige kan endast liknas med modernt slaveri.

Människor arbetar till löner som i praktiken är så låga som 3 000 kronor i månaden, många gånger under livsfarliga villkor.

För att få bukt med problemet behöver systemet som skapat den utvecklingen förändras.

Det är inte den enskilde arbetaren som är problemet eller den som ska drabbas i arbetet mot kriminella företag.  

16 timmars arbetsdag

Ett exempel på utnyttjandet finns i hotell- och restaurangbranschen, där en medlem i HrF arbetade 16 timmar om dagen, sju dagar i veckan, samtidigt som han bodde i anslutning till arbetsgivarens garage utan tillgång till sanitet.

Medlemmen bodde där tillsammans med sin gravida fru och deras barn.

För den medlemmen gick det så illa att när HrF lade in lönekrav var han tvungen att fly till andra sidan Sverige med sin familj under hot om våld från arbetsgivaren.  

Ett system som sätter arbetare först

Alliansregeringens liberaliseringar av arbetsmarknaden har skapat dagens system för arbetskraftsinvandring, som är uppbyggt för att gynna företagen och endast företagen.

Sverige har inte koll på under vilka villkor eller vilka arbetsuppgifter som de som arbetar i landet har.

Vi behöver ett system som sätter Sveriges arbetare först, oavsett om hen kommer från Sverige eller inte.  

För en hållbar arbetsmarknad

Magdalena Anderssons regering påbörjade ett reformarbete med krav på underskrivet anställningsavtal för arbetstillstånd, tvång på att redovisa förändringar i anställningsvillkor och uppstarten av regionala center mot arbetslivskriminalitet.

Bra reformer som kommer förbättra arbetarnas ställning, men det räcker inte. För att komma åt problemet måste de oseriösa och kriminella aktörerna bort från svensk arbetsmarknad.  

Vi föreslår följande reformer för att få igång arbetet för en hållbar arbetsmarknad:

  • Återinförd Arbetsmarknadsprövning 
  • Huvudentreprenörsansvar för löner och villkor på hela arbetsmarknaden  
  • Begränsa antalet underleverantörer som får användas  
  • Krav på lärlingsplatser i offentlig upphandling 
  • Svenska kollektivavtal är och ska vara krav vid offentlig upphandling  
  • Förändra sekretesslagstiftning så att myndigheter kan samverka effektivt 

På svensk arbetsmarknad ska svensk arbetsrättslagstiftning och svenska kollektivavtal gälla för alla, oavsett var man kommer ifrån.

Kriminella och oseriösa företag har ingen plats på svensk arbetsmarknad och ska bekämpas med samhällets fulla styrka.  

Carl Höge, Facklig ledare SSU Östergötland  

Jonas Andersson, förbundsordförande Unga byggare  

Zandra Michal, Kommunal  

Jonas Franzén, Musikerförbundet Avd Mälardalen-Småland 

Erik Jonsson, GS-facket avd 3  

Jenny Sjöstedt, Hotell och restaurangfacket  

Jasmin Cosic, ordförande IF metall Östergötland 

Johan Wahlin, Fastighets Region Tvärs  

Peter Karlsson, förtroendevald i Pappers 

Richard Mellberg, ordförande Byggnads Öst  

Maria Karlsson, Livs region Öst  

Jessica Karlsson, Handels Avd 16 Linköping  

Joakim Carlsson, ordförande Avd 4 Transport  

Stefan Lyshed, Elektrikerna  

Anders Berg, ordförande Seko Mellansverige 

Niclas Helander, Målarna Avd 6 Svealand  

Majlene Westerberg, LO-mellansverige