Under hösten har det globala priset på kaffe rasat kraftigt, ändå är det inget som syns i affären. Varför är det så, och är det verkligen bara inflationen som driver på varupriserna?

Vi har pratat med Daniel Lind, Forskningsledare för projekt om produktivitet på tankesmedjan Arena Idé, som kan allt om fenomenet Greedflation.

Foto på Daniel Lind
Daniel Lind

Vad är Greedflation?  

Greedflation innebär att företagen passar på att höja sina försäljningspriser mer än vad ökade kostnader motiverar.   

Varför har den uppstått nu?  

Den snabba inflation som vi ser i dag förklaras av en snabbt stigande efterfrågan efter pandemiårens krisekonomi och att kriget i Ukraina och Kinas pandemihantering har bidragit till ett begränsa utbudet av viktiga råvaror kopplat till främst energi och livsmedel.  

Då är det lättare för företagen att ändra sin prissättning, just för att höja sina marginaler. Det innebär att försäljningspriserna höjs mer än vad som krävs. 

Varför är den ett problem?  

Greedflationen innebär att priserna för vanliga konsumenter blir högre än vad den hade behövt vara. Vi blir alla fattigare. Det vi kan köpa för våra löner minskar. Våra reala inkomster sjunker.   

En annan konsekvens är att vinstnivåerna i näringslivet stiger snabbt.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att näringslivets vinstandel kommer att ligga kvar långt över sitt historiska snitt under flera år framöver, efter att i dag ligga på sin absolut högsta nivå under de senaste 30 åren. 

Läs mer om Greedflation hos bland annat New York Times, SVT och Arbetsvärlden.