När Greta Thunberg uppmanade facket år 2019 att gå med hennes strejk så tackade vi nej.

LOs ursäkt var att facket ägnar sig åt frågor mellan arbetstagare och arbetsgivare, och inte klimataktivism. Det här var ett stort misstag.

Arbetarrörelsen skiljer sig inte så mycket från Gretas rörelse. Vi har lika mycket att lära oss från unga som unga har att lära sig från oss. 

Gretas aktivism mot försumliga politiker kan jämföras med fackets aktivism mot arbetsgivare.

Arbetsgivare har genom historien organiserat sig med politiker, och utnyttjat arbetstagarnas desorganisation.

Arbetstagarna gjorde motstånd genom att organisera sig och bilda fack som än idag kämpar för sina arbetsvillkor. 

Uppfattas som symbolpolitik

Men skillnaden mellan den fackliga aktivismen och Gretas aktivism är att hennes rörelse saknar politisk kraft och därmed uppfattas som desorganiserad symbolpolitik .

Trots hennes globala genomslag som tilltalat miljontals unga, har hennes tankegångar och inflytande inte märkts i riksdagen eller klimatmötena.

Miljöpartiet har minskad makt, och den nya högerregeringen är tydlig om sin klimatskepticism som lär bryta löftena vi kommer att göra på klimatkonferensen COP 27.

Däremot har den fackliga aktivismen visat sig vara effektiv genom historien då vi har haft direkt politiskt inflytande, bland annat inom arbetstidsvillkor och löneförhandling.

Förmodligen för att den fackliga aktivismen är organiserad, till skillnad från Gretas rörelse.

Just nu är Greta aktuell för att ha nobbat COP 27 i Egypten. Hon avstår för säkerhetsskäl, men jag misstänker att hon har även insett att hennes protest inte kommer att ge något större resultat. 

Facket borde engagera unga

Med tanke på att vi deltar i samma demokratiska berättelse så borde facket tilltala den unga demografin som Greta tilltalar. Men så är inte fallet.

Enligt LO var 39 procent av åldrarna mellan 16-24 fackligt anslutna år 2020, till skillnad från åldrarna 45-64 där 72 procent är fackligt anslutna.

I Kommunal Stockholm är det 155 medlemmar under 30 års åldern som sitter i uppdrag, vilket motsvarar 4,6 ynka procent. 

Fackförbund som Kommunal har uppmärksammat den här frågan och tagit direkt initiativ för ungas fackliga engagemang.

Otillräckliga initiativ

På varje avdelning finns en lokal ungkommité, LUK, där en ledamot från kommitén sitter med i varje avdelningsstyrelse och bevakar ungas frågor, samordnar skolinformation och värvar nya medlemmar.

Utöver de lokala ungkommitéer, finns även en central ungkommité, CUK, som engagerar sig i förbundsstyrelsen. 

Men initiativet räcker inte. Facket behöver göra mer. 

Ungas aktivism liknar fackets aktivism, ändå är de underrepresenterade på facket.

För att värva in unga behöver facket förstå och förtydliga att de båda drivs av samma demokratiska berättelse, och att facket kan förse unga med något slags politiskt inflytande.

Då kanske Greta Thunberg organiserar sig i facket och tillsammans med LO gör skillnad i nästa klimatkonferens.