Det kan upplevas som att man måste vara energiexpert i detta val för att avgöra vad som är bäst för den egna plånboken, klimatet och säkerhetspolitiken. Så är det inte.

Konfliktlinjerna i energipolitiken är de samma som de alltid varit. Högern förespråkar stöd till alla, men som ger mest utdelning till dem som också tjänar mest, och försenar klimatomställningen.

Socialdemokraterna föreslår att skydda de hushåll, företag och jobb som behöver det och investera i en snabbare omställning.

Socialdemokraterna har föreslagit ett högkostnadsskydd för att stötta de grupper och företag som drabbas hårdast av skenande elpriser.

Den bärande principen är att de som behöver stöd ska få det.

Rysslands priskrig

Ingen ska riskera att drabbas av fattigdom eller konkurs på grund av Rysslands gaspriskrig mot Europa.

Samtidigt föreslår man ett paket med reformer och investeringar som snabbt kan öka tillgången på el de närmaste åren: reformerade tillståndsprocesser, utbyggt elnät, investeringar i havsbaserad vindkraft, solceller på tak, vätgas, ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion och energieffektiviseringsstöd till flerbostadshus.

Det löser inte heller grundproblemet: Rysslands krig och vårt kvarvarande fossilberoende.

På så sätt sänker vi snabbast elpriserna och utsläppen, och stoppar inflödet av inkomster till Putins krigskassa. 

Moderaterna har också föreslagit ett högkostnadsskydd.

Förslaget är utformat så att man får mer pengar ju mer el man förbrukar. Med andra ord: större villor genererar större bidrag.

Det hjälper inte de mest utsatta och skapar inga incitament till effektivisering. Förslaget omfattar heller inte företag.

Risk för småföretagare

Det innebär en stor risk för småföretagare och deras anställda. Moderaterna förespråkar även skattesänkningar på bensin och energi till alla, oavsett behov.

Skattesänkningarna är oförenliga med EU-rätten, men det har inte hindrat dem från att ställa ut löften. Löften som vanligt riktade till de allra mest välbeställda.

Men de hjälper inte vanligt folk att ställa om, och det löser inte heller grundproblemet: Rysslands krig och vårt kvarvarande fossilberoende.

Moderaternas satsning på kärnkraft ska finansieras av 400 miljarder i statliga kreditgarantier.

Det har nog heller inte gått någon förbi att högerns primära förslag för att lösa såväl akuta energiproblem som klimatomställningen är att storsatsa på kärnkraft.

För det första kan ny kärnkraft inte lösa någonting de närmsta 10-15 åren. Så lång tid tar det nämligen att få nya reaktorer på plats.

För det andra är den dyr. Moderaternas satsning på kärnkraft ska finansieras av 400 miljarder i statliga kreditgarantier. Sannolikt också omfattande subventioner.

Moderater har samtidigt systematiskt stoppat förslag på investeringar i  vindkraft i kommun efter kommun, motsvarande flera kärnkraftverk.

Ett dyrt kulturkrig

Detta är investeringar som är kommersiellt bärkraftiga och inte behöver några statliga subventioner eller garantier.

De skulle bidra till mycket högre elproduktion och därmed lägre elpriser. Den elen hade hushåll och företag haft god användning för nu i vinter, om inte högern bedrivit ett kulturkrig mot vindkraft.

Kärnkraft kommer att vara en del av den svenska energimixen de närmsta decennierna, så tycker även Socialdemokraterna.

Men den kommer aldrig vara hela lösningen. Den är dessutom dyr.

Som Magdalena Andersson sa i SVT:s utfrågning: ”En del politiker älskar vissa energislag. Jag älskar billig el.”

Att enbart satsa på kärnkraft som kan tas i drift om 10-15 år är inte en realistisk klimatplan, det kommer inte lösa våra problem med elbrist de kommande åren och det kommer inte att göra elen billigare.

Populism från V och M

Det kommer inte heller sätta stopp för Rysslands krig, som är den bakomliggande orsaken till de extrema energipriserna och inflationen.

Varken högerns sänkta bensinskatter och kärnkraftsplaner eller Vänsterpartiets förslag om att ”klippa kablarna till Europa” är förankrad i fakta eller en heltäckande analys.

Det är populistisk energipolitik, som dessutom spelar Putin i händerna.

Socialdemokraternas lösning är genomförbar och realistisk.

Det kommer krävas mer politik för att klara klimatomställningen, men för gemene väljares plånbok, klimatet och kriget i Ukraina är detta mycket konstruktiva förslag. Den energipolitiken kommer vi rösta på den 11 september.