Som satanister håller vi upp en spegel mot oss själva och samhället och delar med oss av våra insikter.

Det är vår moraliska och religiösa plikt att bevittna tingens tillstånd, att göra en avvägning mot våra grundläggande värderingar och tala ut mot hyckleri och orättvisor.

Vi i Satanistiska samfundet utgår från att svenska politiker inte svävar i okunnighet inför de ökande klyftorna och den galopperande normaliseringen av rasism.

Vi utgår i stället från att de är högst medvetna om detta men ändå väljer att ägna tid åt det politiska spelet.

Ett spel som undergräver förtroendet för demokratin och leder till frustration och splittring mellan människor.

Förnuft offras på altare

Vilken skamfläck för det demokratiska samhället det rådande systemet är!

Objektivitet, förnuft och rättvisa offras på ett altare byggt av bildningsförakt och falska nyheter.

Vetenskapliga fakta väger lättare än någons magkänsla.

Sociala medier sår split mellan länder, samhällen och grannar. Historien – om nu historia ens lärs ut i skolan i framtiden – kommer att döma oss för hur vi förhåller oss till sanning och rättvisa.

Majoriteten av medborgarna må följa de lagar och regler som satts upp, men så länge vi har ett politiskt system som inte värdesätter grundläggande principer som moral och social rättvisa är vi illa ute.

Kvinnor som inkubatorer

Människoliv reduceras till kostnader och punkter i diagram. Kvinnor reduceras till villebråd och inkubatorer. Våra barns utbildning reduceras till vinstintressen.

Klyftorna mellan människor ökar, grogrunden för missämja och hat fortsätter att förmörka vår existens.

Vi påpekar nu dessa sanningar till er och vi gör det med hela styrkan av den avsky vi känner inför den ökande ojämlikheten samt det minskade förtroendet för demokratin som nu breder ut sig.

Vi anklagar er, politiker och övriga i samhällets styrande skikt, för att vara skyldiga i nedmonteringen av den mellanmänskliga tilliten, och för att vara högst ansvariga för den ökande polariseringen i samhället.