Nya Mitten är opinionsplattformen som ska dra den politiska kartan vänsterut och vara lika vasst som bildande.

Satsningen kommer leda till att fler och helt nya röster hörs i debatten. Den kommer att vara vass, utmanande – och bildande.

– Avsaknaden av starka vänsterröster i samhällsdebatten har dragit den politiska kartan åt höger. Det ska Nya Mitten göra någonting åt. En sann politisk mitt kan aldrig vara fackföreningsfientlig till exempel. Nya Mitten ska vara ett självklart nav i debatten. Alla skribenter kommer inte tala med en röst, men riktningen kommer vara tydlig, säger Lotta Ilona Häyrynen, redaktör för Nya Mitten.

LO Mediehus ger ut titlarna Arbetet, Elektrikern, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren, Målarnas facktidning och Sekotidningen.

Lanseringen av Nya Mitten är en del av mediehusets satsning på opinionsjournalistiken.

Nya Mitten finns på Facebook, Twitter och Instagram samt på hemsidan www.nyamitten.se. Inom kort kommer innehåll från Nya Mitten också synas på hemsidorna till alla LO Mediehus titlar.

Kontakt:

Lotta Ilona Häyrynen, redaktör Nya Mitten 
073-0398684 

lotta.ilona.hayrynen@lomediehus.se 

Yonna Waltersson, ansvarig utgivare

070-259 65 54 
yonna.waltersson@arbetet.se